Не по-малко от 4,7% от БВП за образование да бъдат предвидени в Бюджет 2008.

Това е сред основните предложения на Единния стачен комитет, стана ясно на пресконференция в централата на КНСБ, на която присъстваха лидерът на конфедерацията Желязко Христов, председателят на Учителския синдикат към КНСБ Янка Такева и колегата й от КТ „Подкрепа" Крум Крумов.

Припомняме, вчера синдикатите внесоха корекции в предложения им от МОН документ за проекто споразумение по учителската стачка.

Аспарух Томов, от Независимия учителски синдикат, заяви, че в последните дни протестът излиза извън синдикален контрол.

Протестите се развиват в две форми - първата дойде от Варна с колективни оставки на учителите, призоваващи своите колеги от страната да се присъединят.
Присъединиха се учители от Русе, Враца, Добрич, Ямбол и Перник, които днес до 11 часа са подали в МОН своите оставки. Друга форма на протест раелизират всички училища, които отказват стачка в класните стаи и излизат на улицита.

Учителите заявяват, че стоенето в класните стаи не се вижда, не се чува и няма никакъв ефект. Затова митингите вече ще се провеждат на възлови места.
Днес всички учители от Перник внасят своите оставки и митингът им ще се проведе на магистрален път Е-79. Беше подчертано, че те ще стигнат до там пеша, тъй като нямат пари за транспорт.

Вълчев:
Нямаме 200 милиона за 3 пъти по 20

Желязко Христов заяви, че са анализирали последното правителствено предложение и са стигнали до заключението, че то „прилича повече на нормативен акт, не отговаря на стачните искания, преповтаря правни норми, звучи безсмислено, нелогично и с празноти." Затова контрапредложението на синдикатите ги попълва.

Синдикалните лидери поискаха още средната брутна работна заплата от 1 ноември 2007 годината да стане 450 лв, като следващите увеличения  да са на два етапа - месец януари и юли 2008 година, с цел досигане на средна брутна раборна заплата от 650 лв.

Предложено беше още да се завиши издръжката на един ученик, като се достиге не по-малко от 1151 лв. за 2008 година.

Внесените решениия за промени и реформи в образованието предвиждат всички училища да придобият статут на второстепенни разпоредители на бюджета.
Директорите на училищата ще изготвят бюджет, който ще се съгласува с педагогическия съвет, училищното настоятелство и синдикалните организации, с цел гарантиране на прозрачност при изпълнение на делегирания бюджет.

Обмислят
Оставяне на ваканциите, но удължаване на учебната година

Едно от основните опасения на синдикатите беше, че получавайки правото на еднолично управление на делегираните бюджети, директорите ще могат да оказват икономически натиск.

Подкрепя се продължаване въвеждането на системата на диференцирано заплащане, както и изграждането на ефективна система за външно оценяване.

В предложението до кабинета е засегнат и въпросът за увеличаване броя на учениците в паралелките с не повече от 10% от норматива.

Синдикатите настояват още да бъде създадена законова забрана за прехвърляне на средствата от образование за други дейности, а реализираните икономии в края на годината да се изразходват само за него. По предложение на министъра на образованието да бъде приета национална програма за определяне и финансово обезпечаване на защитените училища.
Министерството да поеме ангижемент да не подлага на административни и други санкции стачкуващите учители и стачкуващия непедагогически персонал.

Крум Крумов подчерта, че макар в момента да се обсъждат предимно финанасовите искания, от синдикатите подкрепят реформите в образованието като цяло, което е включено след т.5 в предложеното стачно споразумение. Крумов посочи, че имат готовност, при желание от страна на правителството, да бъде изготвено допълнително споразумение, касаещо реформите. Той заяви още, че тяхното желание е децата да се завърнат по-скоро в класните стаи, но това зависи от волята на упрваляващите и те са тези, които създават неудобства и протакат стачката.

Янка Такева благодари от името на ЕНСК на всички родители, ученици, журналисти и гражданите за оказаната подкрепа по време на стачните действия. Тя очерта двете основни цели на исканите реформи - равен достъп и шанс за всички ученици и качествено образование за всички деца, независимо къде се обучават.

Учителите внасят още обръщение до посланиците на страните от ЕС в България.
В него те изказват своите основания за стачка , загрижеността си за съдбата на младите хора и образованието в България и ги прозовават да упражнят своето влияние върху българското правителство.

В края Желязко Христов отбеляза още една некоректност към учителите относно деня след избори - досега учителите са били принуждавани да пускат еднодневен платен или неплатен отпуск, което е неправилно и трябва да се промени.