Националният осигурителен институт (НОИ) обяви осигурителен доход за страната за декември 2008 г. - 584.02 лева.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода 1 януари 2008 г. - 31 декември 2008 г. е 500.56 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през януари 2009 г., уточняват още от НОИ.