Близо 10 000 лева са включени в общинския бюджет за тази година, с които ще се купят противогази за чиновниците. Кметът съобщи, че преди няколко дни на всички е била взета мярка и предстои да бъде обявена обществена поръчка.

Това се прави във връзка с промяната в закона, според която Гражданска защита прехвърли на общините задължението да осигуряват индивидуални средства за защита. Те ще снабдяват с такива и служителите на дипломатически мисии, но в Ботевград няма такива. Противогазите за населението, както и досега, са задължение на Гражданска защита.