„Ден на отворените врати”  организира на 25 април, събота Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи в гр. Правец към Технически университет-София. 

От 10 до 13 часа ученици, родители и гости от региона и страната ще могат да разгледат учебните зали и социално-битовия комплекс, а също така да се запознаят и с условията за прием в училището и възможностите за реализация след неговото завършване.
  

От 12 часа в една от мултимедийните зали ръководството на училището ще се срещне с ученици, родители и представители на медиите и ще отговори на всички зададени въпрос