До края на годината жителите на Софийска област ще започнат да получават SMS уведомления за възстановяване на надвнесени данъци. 140 софиянци вече получиха кратките съобщения. Законодателството в България изисква в случаите, когато е надвнесен данък над 300 лв. служителите на агенцията да издадат специален документ – акт за възстановяване, който подлежи на задължително връчване. Именно за изготвените актове за възстановяване бяха уведомени клиентите на НАП в столицата и бяха  поканени в офисите на приходната агенция да получат документа. Надвнесените суми се връщат по посочена от данъкоплатеца банкова сметка  след влизане в сила на акта.
Практиката на НАП в последната година показва, че има случаи, в които клиентите на агенцията подават  данъчни декларации с данък за възстановяване, но връчването на акта за връщане на парите се бави заради затруднена комуникация между агенцията и гражданите. Новата SMS услуга спестява много време и парични ресурси и на двете страни – данъкоплатци и администрация.
SMS получават и данъчни длъжници. На 15 и 16 юли бяха изпратени 255 пилотни текстови съобщения до фирми и граждани с неплатени в срок данъчни и осигурителни дългове. По-голямата част от тях незабавно са се свързали с НАП, за да обсъдят възможностите за уреждане на задълженията си.
Изпращането на един SMS струва на НАП 0,033 лв. и се извършва от напълно автоматизирана електронна система. Данните за телефонните номера се вземат от данъчните декларации и информационните системи на агенцията. Текстови съобщения от НАП могат да получават абонатите на всички мобилни оператори.
„Текстовите съобщения са бърз и евтин начин за комуникация между НАП и клиентите. С тях заместваме хиляди листове хартия и напълно излишната кореспонденция. Гражданите получават по-бързо възстановяване на надвнесени суми, а НАП пести бюджетни средства. Целта ни е до края на годината е да увеличим значително дела на  есемесите като форма на комуникация”, каза изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.