Децата, подлежащи на обучение в първи клас, трябва да бъдат записани до 10 септември – напомниха днес от общинската администрация.
Според  тяхна информация все още има деца – предимно  от  ромското малцинство, които не са обхванати и не са записани в училище.