В дневния ред на предстоящото заседание на общинския съвет е включено предложение за въвеждане на входни такси в историческия музей в Ботевград.
Ако местните депутати подкрепят докладната, възрастните ще плащат по лев за посещение в музея. За ученици, студенти, пенсионери и хора с увреждания входната такса ще бъде 0.50 лв. Децата до 7-годишна възраст ще бъдат освободени от такса. Такси няма да се заплащат при посещания в четвъртък.
В музея ще бъде въведена и такса за беседа. Най-скъпо ще се таксува беседата за обходен туристически маршрут в общината – 20 лв. За останалите – обща, тематична и беседа за културно-исторически обект извън музея, ще се заплаща по 3 и по 5 лв.
Таксата за заснемане с фотоапарат ще бъде 2 лв., а с видеокамера – 5 лв.
Ползването на специализирана историческа библиотека ще струва 1 лв. Музеят ще получава 10 на сто от продажби на художествени произведения, експонирани в градската художествена галерия.
Въвеждането на такси за посещения в историческия музей е част от анткризисните мерки на общината. Определянето на таксите е съобразено с възрастовия, социален и икономически статус на туристите.