Вчера в Трудовец са били намерени убити два коня в чужда нива. Все още не ясно кой е посегнал на животните. Те са собственост на хора, които се занимават с дърводобив в района. Стопаните обаче често пускат конете да се разхождат свободно, без да полагат необходимите грижи за тях и без да се интересуват, че животните унищожават насажденията на хората и могат да предизвикат сериозни инциденти.