Американският бизнес-консултант Питър Стивънсън гостува в градската библиотекар. В момента той провежда семинар на тема “Какво представлява истинската ефективност и как да повишим своята”.  Питър Стивънсън посрещна с особено задоволство факта, че в семинара ще вземат участие представители от различни професионални сфери. Той обясни, че лекцията, която ще изнесе, се базира върху книгата “Седемте навика на високо ефективните хора” на Стивън Кови. Навиците са основани върху библейски принципи, които са вечни и непроменени. Ако тези навици станат част от живота на един човек, той може да се превърне във високо ефективна личност, убеден е Стивънсън. 
В предварително подготвеното резюме на лекцията са посочени седемте навика и кратки разяснения по тях, които публикуваме:

Навик 1Бъдете проактивни!, помага на хората да изберат как да откликнат на дадена ситуация. Проактивните хора могат избират между стимула и реакцията.
 
Навик 2 – Започнете с края предвид. Ако не знаете къде отивате, как ще разберете кога сте пристигнали? Когато започнете с края предвид, Вие създавате нещата два пъти – веднъж в ума си и веднъж, когато ги изпълнявате на практика. Лидерството означава да направиш правилното нещо, а мениджмънтът – да направиш нещата по правилния начин. Когато определяме личната си мисия, трябва да определим всяка роля, която приемаме в живота си и след това да разработим цели за всяка една роля.

Навик 3 – Да поставим първите неща на първо място. Кое е онова нещо, което можем да направим /както в личния, така и в професионалния живот/, което ще окаже огромно положително влияние в живота ни? Високо ефективните хора откриват тези области и фокусират усилията си върху тях. Ефективните хора намират начин да прекарат повече време в дейностите от Квадрант II – планиране, подобряване на процеса и изграждане на взаимоотношения.

Навик 4 – Мислете по начина: "Аз печеля / Ти печелиш”. Тази ситуация може да не е идеална, но е приемлива и за двете страни и е нещо, с което могат да живеят. Ефективните хора прилагат на практика взаимно договореното поведение, което да устройва и двете страни и да се постигне компромис.

Навик 5 – Първо опитай да разбереш, после да бъдеш разбран. Да изслушаш другия с внимание и разбиране – това е ключът към разбиране на личността. Това означава да направим всичко, което е по силите ни, за да влезем в ситуацията на другия и да погледнем нещата от неговата гледна точка. Ефективните хора полагат постоянно усилие да подобрят своите умения за изслушване и разбиране на другия. Хората искат да знаят, че те е грижа за тях, преди да ги е грижа колко знаеш.

Навик  6 – Синергия – когато работим заедно, можем да постигнем повече. Спонтанната дискусия в търсене на нови идеи е един ефективен начин да приложим принципите та синергията.

Навик 7 – Да наточим секирата, има четири основни измерения в живота на всеки човек: физическо, умствено, социално, духовно. Високо ефективните хора се фокусират върху това да постигнат траен баланс между тези четири измерения в живота си.

Според Питър Стивънсън високо ефективните хора са щастливи, защото преодоляват проблемите, като се опитват да разберат другия човек, обръщат внимание на дребните неща, спазват обещанията си, изясняват очакванията, показват лично достойнство и почтеност, извиняват се искрено, когато бъркат.