В общинския съвет бе внесена за разглеждане и гласуване докладна, съдържаща информация за осигуряване безопасността на движение в община Ботевград. По този въпрос най-напред се изказа арх. Димитър Маринов. Той направи следните предложения: да се освежи пътната маркировка, да се обозначат по подходящ начин “спящите полицаи” от асфалт, да се сменят знаците за ограничение на скоростта на определени места, тъй като са много стари и амортизирани, да бъде поставена маркировка на кръстовищата с интензивно движение.
Цеца Христова от “Атака” и Михаил Димитров от БСП  поставиха наболелите въпроси с безстопанствени кучета и коне, които са предпоставка за инциденти. Съветникът Антон Стоянов попита дали общината има средства да продължи изкърпването на дупките по уличната мрежа. Цветан Коцев предложи да се извадят старите кипариси покрай алеята за ИЗ “Микроелектроника”, тъй като пречат на видимостта на хората, минаващи оттам.   
В отговор кметът на общината заяви, че от началото на годината пътната маркировка е освежавана два пъти и в началото на учебната година отново ще бъде подновена. Георги Георгиев каза, че знаковото стопанство не е в добро състояние, което се дължи на вандалски прояви. Той информира съветниците, че общината ще продължи с изкърпването на дупките в определени участъци от пътната мрежа, като в това число влиза и улица "Преслав" под “Чавдар”.  Градоначалникът бе категоричен, че общината ще бъде безкомпромисна към гражданите, които пускат животните си да се разхождат в зелените площи. “За три дни сме глобили трима стопани. Днес са написани предупредителни протоколи на още двама. Ако трябва ще забраним и движението на каруци по улиците, след като не се поставят предпазни престилки на животните”, каза Георги Георгиев и призова общинските съветници да прояват по-голяма обществена активност за решаване на проблема с безстопанствените коне.
В заключение кметът заяви, че оттегля докладната, съдържаща информация за осигуряване безопасността на движение в община Ботевград. “Това е сериозна тема и очаквах повече и конкретни предложения, които не бяха направени на днешната сесия”, аргументира се той и допълни, че не е доволен от дискусията. 
Съветниците предложиха на следващото заседание, когато отново ще се разглежда докладната, да присъстват представители на КАТ и ръководството на полицията.