Държавната агенция „Национална сигурност" е участвала в 692 акции, чрез които е пресечена незаконна дейност. Това е посочено в отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на ДАНС за първото полугодие на 2010 г., който е публикуван в Интернет страницата на агенцията. От ДАНС са предали на прокуратурата 400 преписки. Агентите са разкрили 13 случая на пране на пари и финансиране на терористична дейност и 39 - на корупция сред лица, заемащи висши държавни постове.

Продължила е започналата през 2009 г. структурна реформа, като са били освободени 275 служители. От началото на реформата реално са съкратени над 600 души. Броят на ръководните длъжности в оперативните и информационно-аналитичните структури е намален съответно с 4 и 7 процента.

Увеличен е делът на служителите в оперативните звена от 64 на 72 на сто, за сметка на намаление на работещите в информационно-аналитичните отдели - от 16 на 13 процента, и в администрацията - от 20 на 15 процента. Разходите за първото полугодие на 2010 г. са в размер на 41 631 127 лв.

Издадени са 8106 разрешения за достъп до класифицирана информация, а са отнети 11 разрешения за достъп. Проучени са 190 сделки за износ на оръжие, 154 сделки за внос и 10 за транзит. В ДАНС са получени 686 уведомления за съмнителни операции на обща стойност 206 161 054 евро, като 61,83 процента от тях са от банките, на чиято основа са образувани 598 преписки.