В сградата на новия исторически музей се проведе поредната работна среща за доуточняване на някои детайли при реализацията на проекта. По време на срещата бе представена идеята за триизмерна композиция, която ще украсява стената над стълбите за втория етаж на музея. Тя ще съчетава богатото историческо минало и красивата природа на нашия край.
Проектът за вътрешното оформление на историческия музей е в процес на изработка, каза пред наш репортер Саво Вълчев, представител на фирма “Арка”, която е специализирана за проектиране и реализация на музейни експозиции. Той сподели още, че е впечатлен от сградата и темповете, с които тя се реконструира.
На работната среща присъстваха кметът на общината Георги Георгиев, директорът на Историческия музей Тодорка Коцева, главният архитект Даниела Арбова, арх. Весела Маркова, автор на проекта на сградата, Семко Семков, управител на фирмата-изпълнител “Европа 7”, и други.
Директорът на музея Тодорка Коцева използва присъствието на нашата медия, за да напомни, че на 30 октомври изтича крайният срок на събирателската дейност на музея. Тя призовава жителите на общината, които разполагат с предмети и други материали с историческа и художествена стойност, да ги предоставят на музея, ако имат желание. “След 30 октомври всички предоставени материали ще бъдат предадени за реставрация и консервация, за да участват в експозициите”, допълни директорът на историческия музей. Тодорка Коцева съобщи, че вече има граждани, които са се отзовали на събирателската дейност на музея. Те са дарили юбилейни вестници, снимки, документи.
Историческият музей в Ботевград разполага с 15 000 експоната. Идеята на ръководството на музея е да увеличи техния брой. Това бе мотивът за старта на събирателската дейност.