Проектобюджет 2011 на община Ботевград получи подкрепата на 26-те съветници, които присъстваха на днешното извънредно заседание на ОбС. Обсъждането премина без дебати. Само четирима съветници се изказаха по внесения проект за гласуване, някои от тях направиха конкретни предложения.
Кметът на общината Георги Георгиев определи внесения проект, като “бюджет на сигурността”. “Бюджетът за тази година надминава със сериозен ръст бюджетът и програмата за миналата година. Общината израства и се стабилизира, за да можем да ви предложим днес такъв оптимистичен бюджет от 58 000 000 лева. Не сме си мислили, че ще можем да достигнем такава висока летва. Миналата година бяхме изпълнени с много съмнения, но към общината Ботевград потеглиха повече от 35 000 000 лева. През 2011 год. също ще направим всичко възможно да осигурим средствата, заложени в бюджета и инвестиционната програма. Към тези 58 000 000 лева тръгваме с аванс от 20 000 000 лева. Това е оптимистична програма, която гарантира решаване на проблемите на жителите на всички населени места в община Ботевград. Бюджетът е направен така, че да няма ощетени”, каза кметът Георги Георгиев.
След градоначалника думата поиска съветникът Йордан Йорданов. Той заяви, че това, което е постигнала община, най-вече в социалната сфера, е достойно за почит. “Нашата община е оазис в Софийска област”, допълни местният депутат.
Съветникът от БСП Цветан Коцев направи конкретно предложение – в плана за капиталови разходи да бъдат заложени 500 000 лева за рехабилитация на градския парк, като 100 000 лева от тях се осигурят от собствени приходи на общината, а останалата част от проекти към европейски програми.
“Аз ще подкрепя бюджета, но искам да направя някои бележки, които са по-скоро към председателя на ОбС. Документите по сесията ни бяха предоставени ден и половина преди нейното провеждане. Времето не беше достатъчно, за де се запознаем обстойно с тях. Прави впечатление, че когато се прави отчет, към него няма план за изпълнение, а така не може да се прави анализ, каза Цветан Коцев. –Чухме хвалебствия по време на посещението на Бойко Борисов, но цифрите показват друго. От 2008 год. насам бюджетът по отношение на държавната субсидия намалява. Общината е осигурила средства благодарение на собствените си възможности, а не на този или онзи. Друго, което искам да кажа, е, че намаляват прогресивно собствените приходи на общината. Имам резерви, че те ще бъдат изпълнени през тази година, ако кризата се задълбочи. През миналата година от продажба на имущество бяха заложени над 4 000 000 лева, а реално са постъпили 856 522 лева, за което общината няма вина. Тази година също е заложена голяма сума. Ако ръководството на общината успее да реализира очакваните постъпления от собствени средства, би било добре да помисли за намаляване на местните данъци и такси в полза на гражданите и бизнеса”, допълни съветникът от БСП.
В отговор Георги Георгиев заяви: “Кметът не е институция да прави оценка на различните правителства. Тя се прави от Парламента и от българския народ. Когато удостоих Симеон Сакскобургготски със званието “Почетен гражданин на Ботевград”, заявих, че ще наградя всеки политик, които съдейства на Ботевград да получи повече средства от определената държавна субсидия. По време на следващото правителство не постъпиха такива средства. По времето на правителството на Сакскобургготски и на ГЕРБ не се наложи общината да тегли заеми, както и да спасява болницата от несъстоятелност. При предишното правителство не бе завършен Дома за възрастни хора, проектът за депото не получи финансиране, не се получиха и средства по проектите за възстановяване на щетите от наводнението в Трудовец през 2007 година. Вие, г-н Коцев, доведохте един министър, които излъга, че ще бъдат осигурени над 3 000 000 лева за тази цел. Сегашното правителство спря финансирането на проектите, защото установи, че тези средства са мнократно завишени. Фирмата, която направи градския площад и асфалтира още 2-3 улици в Ботевград още не си е получила парите. Общината продължава да се бори за тези средства. По време на предишното правителство единствено Олимпи Кътев, като депутат, има личен принос за развитието на развитието на община Ботевград.”.
Думата по точката за обсъждане на бюджета поиска съветникът от “Атака” Антон Стоянов”. Той предложи да се заделят средства за ремонт на градския площад.
“Наблюдаваме площада. На няколко места има разрушаване на повърхностния слой, за което сме си виновни ние. Предвиждаме възстановителни работи в тези участъци.
Съветничката Цеца Христова попита дали ще бъдат заделени средства за възстановяване на ерозиралите от наводнението участъци по улица “Христо Ботев” в Трудовец. Кметът Георгиев отговори, че води разговори за осигуряване на първоначална сума от 400 000 лева по линия на бедствия и аварии за възстановяване на ерозиралите участъци по улицата и по главния път.

По време на обсъждането на бюджет 2011 думата за въпроси, мнения и предложения бе дадена и на присъстващите граждани в залата, но изказнания не бяха направени.

19 547 983 лева е рамката на бюджет 2011 на община Ботевград. Приходната част на бюджета е формирана от държавна субсидия в размер на 9 572 372 лв. и собствени приходи на общината – 9 975 611 лв. Предвидените средства за капиталови разходи са в размер на 39 015 546 лв. 

По плана за развитие на Общината за тази година от външно финансиране е предвидено: изграждане на регионално депо; изграждане на многофункционална спортна зала; цялостна подмяна на първи пречиствателен модул “Чеканица”; изграждане и ремонт на канализационна и водопроводна мрежа в града и селата; асфалтиране на улична мрежа и тротоари в населените места; ремонт и саниране на училища и детски градини; изграждане на пречиствателни съоръжения за питейна вода.