От 1 февруари всички общински училища в община Ботевград преминават на делегирани бюджети.  Въвеждането на системата става с решение на общинския съвет. В него се уточняват видовете разходи, които ще се прехвърлят за управление на училищата, както и формулата за разпределение на средствата между директорите. Най-вероятно тези уточнения ще бъдат направени на редовното заседание на местния парламент, което ще се проведе последния четвъртък от месеца.

С въвеждане на системата “делегирани бюджети” училищата получават правото да разкриват собствени банкови сметки, да водят самостоятелно счетоводство, да провеждат процедури по закона за обществените поръчки вместо общината, автономно да отдават под наем помещения. Спестените средства по дадено перо могат да се изразходват по друго, което означава, че  училищата имат право да пренасочват пари в зависимост от приоритетите си.