Инспекторите от Агенцията по безопасност на храните са проверили 1019 обекта, складове и пакетиращи центрове за яйца по регионите в страната. Проверките са по повод сигнал за наличие на яйца с изтичащ срок на годност – 24.03.2011 г., внесени от Полша. При извършените физически и документални проверки за наличие на яюца с произход Полша, такива са установени в Регион Благоевград, Варна, Видин, Пловдив, Сливен, София град и София област.
Наличните партиди яйца са в срок на годност и е спазен температурният режим на съхранение. Яйцата са правилно маркирани и са придружени с необходимите съпроводителни документи. Не са издадени предписания и актове.