На 14.04.2011г. от 10.00 часа в център „Работа” на Дирекцията "Бюро по труда" - Ботевград ще бъде проведена обща мини трудова борса.
Основна цел на борсата е осъществяване на контакти и обмяна на информация между търсещи работа лица и работодатели от община Ботевград с цел подпомагане трудовата реализация на безработните лица, както и улесняване, и директен подбор на кадри от работодателите, информираха от Дирекция "Бюро по труда".
Повече информация може да получите от трудовите посредници в Дирекцията или на тел.: 60 - 164.