Точно в 9.00 ч. в 272 аудитория на Ректората започна изпитът по География на България.

Деканът на Геолого-географския факултет, проф. Петър Славейков връчи темите на председателят на изпитната комисия, доц. Даниела Златунова. Трите теми, по които ще пишат 397 кандидат-студенти, заявили участие за изпита са:

1. Дунавска равнина. Природно-географска характеристика. Изтеглил: Екатерина Златева от София;

2. Климат на България. Изтеглил: Георги Младенов от София и

3. Георгафия на химическата промишленост на България, изтеглена от Самуил Джоганов от София.

Днес от 14.00 часа кандидат-студентската кампания ще продължи с изпитите по Физика и по Полски език. Утре, 11 юли 2011 г. в 8.00 часа ще започне и изпитът по Математика.