От две седмици в ПМГ „Акад.проф.д-р Асен Златаров” се провежда акция за събиране на хартиени отпадъци. Тя намери широка подкрепа от страна на ученици, родители и учители”. Някои от класовете предадоха хартията направо в пункт за вторични суровини. Други я занесоха в училището. Днес преди обяд хартиените отпадъци бяха премерени и натоварени в камион, който ги извози до съответното място.
Акцията се организира по инициатива на 9- ти „в” клас и техния класен ръководител Ценка Пеева. Посветена е на 28 октомври - Международен ден на младежта. На този ден в  ПМГ „Акад.проф.д-р Асен Златаров” ще има различни прояви, свързани с екологията и здравословния начин на живот.
„Идеята да съберем хартиени отпадъци за рециклиране се хареса и прие и от колегите, и от учениците. Те се включиха с голям ентусиазъм в акцията. Избрахме днешния ден за предаване на хартията поради добрите метеорологични условия. Междувременно седмите класове разработват теми, свързани  с опазване на околната среда, които ще представят на 28 октомври. Лично 9-ти „в” класа ще изработи съдове за разделно събиране на отпадъци”, каза Ценка Пеева. Тя съобщи, че акцията по събиране на хартиени отпадъци има състезателен характер. За събралите най-много хартия ще има награди.
"Целта на инициативата е да напомни, че разделното събиране на отпадъци има ключова роля в борбата срещу климатичните промени", каза още Ценка Пеева.