На 21 декември в заседателната зала на Областна администрация на Софийска област ще се проведе церемония по официално връчване на наградата „Кмет на 2011 г. от Софийска област”, както и награждаване на изявени деятели в сферата на образованието, културата, читалищната дейност, вероизповеданията и спорта от областта.
На събитието са поканени да присъстват депутати от 26 избирателен район, главният секретар на Министерски съвет, директорите на териториални звена от Софийска област, кметовете на всички общини от Софийска област и други официални гости.