Съгласно решение на общинския съвет община Ботевград е обявила обществена поръчка за доствака на съдове за битови отпадъци – 500 броя преносими кофи и 50 броя подвижни контейнери тип „Бобър”. Те ще бъдат използвани за нуждите на населението.

На този етап общината набира оферти за доставка на съдовете. Предложенията ще бъдат разгледани на 19 март – научи botevgrad.com.