Публичното обсъждане ще се състои на 11 април, от 10 часа в зала 15 на община Ботевград. То се свиква на основание  чл.15 от Закона за общинския дълг и наредбата за съставяне и отчитане на общинския бюджет, съобщават от общинската администрацията.

Средствата ще бъдат изразходвани за строителството на новата спортна зала. Максималният размер на дълга е 3 000 000 / три милиона/ лева, а срокът на погасяване три години, максималният лихвен процент – 6.9%.

След одобрението на общинския съвет за взимане на револвиращ банков кредит, от общината ще обявят обществена поръчка за избор на банка, от която да бъде взет кредита.