Община Ботевград
За периода 15-19.10.2012 г. /08.30-15.00 ч/ - с. Литаково, с. Трудовец и вилната зона, гр. Ботевград, вз „Зелин”
За периода 15-19.10.2012 г. /08.30-15.00 ч/ - гр. Ботевград - ул. „Б. Божилов“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Букорска“, ул. „Трети март“, ул. „Стара планина“, ул. „Стамболийски“
На 19.10.2012 г. /08.30-15.00 ч/ - с. Врачеш – мах. „Осеница”
На 19.10.2012 г. /09.00-09.30 ч и 19.00-19.30 ч/ - с. Елов дол

Община Правец
На 16.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Видраре, с. Равнище, с. Манаселска река, Детски дом в с. Видраре
За периода 15-19.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Осиковица, с. Правешка Лакавица, с. Калугерово
На 17.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - гр. Правец -Телевизионна кула, мах. „Маргинска“ и „Сираковска“, оранжерия Трудовец, в.з. Лозята - с. Трудовец, с. Разлив
На 18.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Правешка Лакавица, с. Калугерово, с. Своде

Община Етрополе
На 15.10.2012 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Ямна
На 15.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Брусен - мах. „Жидевица”
На 16.10.2012 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Рибарица, с. Ямна, гр. Етрополе - вилна зона "Изворите"
На 17.10.2012 г. /09.30-16.00 ч/ - гр. Етрополе – кв. „Горунака”
На 18.10.2012 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Бойковец - Лагера