Безопасността и техническата изправност на съоръженията на ЧЕЗ е първостепенна задача на дружеството. Проверки и профилактика на трафопостовете и останалите съоръжения на компанията се правят ежегодно и в съответствие с нормативните и регулаторни изисквания и утвърдените европейски и национални практики.
Проверката на техническата изправност и безопасност на трафопостовете тази година започна през месец юли и ще завърши в края на месец октомври за цялата територия, обслужвана от ЧЕЗ. Едновременно с това се провежда и задължителната редовна подготовка за работа при зимни условия. В допълнение - ние проверяваме всички сигнали, подадени от клиенти и институции.
От името на ръководството на ЧЕЗ в България уверявам нашите клиенти, партньори и институциите, че ще продължим да изпълняваме всички регулаторни и нормативни изисквания, за да гарантираме сигурно, надеждно и безопасно електроснабдяване на нашата територия.

Петър Баран
Главен оперативен директор
ЧЕЗ България