Обръщаме се към всички вас с призив да разлистите старите албуми, да отворите старите ракли, да погледнете в мазетата и на таваните и да потърсите стари снимки, документи, вещи, документиращи историческото развитие на нашия край. Нашият апел към Вас е да донесете и предадете в Исторически музей-Правец снимки, документи и вещи, свързани с местата, където са провеждани оброци в миналото, илюстриращи старата архитектура в Правец и селата (къщи, църкви, манастири, старата чаршия, старото училище, дюкяни и др.) и документиращи стария бит и поминък на населението, материалната и духовна култура.
Нека възродим за нов живот архивните фотоси и старите вещи! В Исторически музей-Правец ще ви очакваме всеки ден до края на месец април 2013 г. Донесените от Вас материали ще бъдат подредени в изложба, посветена на Международния ден на музеите – 18 май. На всеки, предал архивни материали и вещи в музея, тържествено ще връчим Свидетелство за дарение в знак на признателност за проявеното родолюбие. Така с Ваша помощ, уважаеми съграждани, ще съхраним спомена за древното минало на родния край и ще го опазим за поколенията.
Род е корен на народ, историята е учителка на народите, така че нека младите да видят, научат, узнаят и да запомнят. За да ни има и след нас дори, за да ги има Правец и България.
Очакваме Ви всеки ден в Исторически музей - Правец. За справки: тел. 0879688803 и 0879688802.       


Исторически музей - Правец