Над 20 млн. лева ще плати АЕЦ “Козлодуй” за годишни ремонти на двата си работещи блока - 5-и и 6-и, тази година. Изпълнител на голямата поръчка е българската “Атоменергоремонт”, а подизпълнители - “Енпро консулт”, “Атоменергомонтаж”, “Атоменергостройпрогрес-С” и “Краностроене-инженеринг”.

По план годишните ремонти на двата блока са през април на 5-и и през октомври на 6-и блок. Тази година обаче ремонтът на пети блок ще започне със закъснение, защото АЕЦ “Козлодуй” се забави при сключването на договорите с изпълнителите на обновяването.

Междувременно ядрената централа обяви, че търси още един консултант за бъдещия седми блок. Избраната фирма ще трябва да анализира рисковете пред новата мощност и да изготви рамка за управлението им. За да финансира предпроектните проучвания, АЕЦ “Козлодуй” прехвърли на дъщерната си компания “Нови мощности” още пари, така че началният капитал вече е 12 млн. лв. По план България трябва да вземе окончателно решение дали да строи нови блокове в АЕЦ до края на 2013 г. В момента американската “Уестингхаус” прави предпроектно техническо проучване, българската “Риск инженеринг” избира площадка, а консорциумът “Дикон-Аксиона Инж” извършва оценка за въздействието върху околната среда. Общата сума на сключените до момента договори е около 6 млн. лв.

Продължават да се водят разговори с Русия да бъде прехвърлен един от готовите реактори за “Белене” към “Козлодуй”, но засега без успех.