Най-дълги и разгорещени дебати на заседанието на ОбС предизвика докладната на директорката на Обредния дом Цветанка Арбова да се разреши предварителното изкопаване на гробни места. Пред общинските съветници тя изтъкна, че този начин на работа е тестван в продължение на 13 години, както и че необходимостта от предварително изкопаване на гробни места е наложена от възникване на различни критични ситуации, за които е трябвало да се търсят бързи решения. “Близките на починалите идват при нас и искат да им определим точен час на погребението, за да го посочат в некролозите, за да го съобщят на роднините си. Ако няма изкопан гроб, ние не можем да го определим.  Някои граждани  изискват от нас погребението да бъде насрочено още същия ден, в които е настъпила смъртта на техния близък. За да можем да реагираме веднага, трябва да има изкопано гробно място.  Екипът на Обредния дом е на разположение 360 дни в годината. Организацията на погребението е най-трудна през празнични и почивни дни. Багерът на  БКС, който ползваме, е  свободен тогава, но багеристът не е задължен да бъде на разположение. Налагало се е да търся помощ от различни фирми в общината, които разполагат с багери. Те ни предоставят техниката си, но багеристите им отказват да копаят гробове” – това бяха част от мотивите на Цветанка Арбова да поиска разрешение за предварително изкопаване на гробни места. Тя каза още че гробните места се изкопават предварително само в разширението, тъй като теренът е бил локално сметище за строителни отпадъци и това създава затруднения. Директорката на Обредния дом определи приказките за суеверия и поличби в случая като несериозни. И посочи, че в гробищния парк има изкопано едно гробно място, но повече от седмица няма починали в града. 

В подкрепа на Цветанка Арбова се изказа съветничката от ББО Евгения Ананиева. Тя сподели, че лично е разговаряла с Ловчанския митрополит Гавриил, които е казал, че щом в гроба няма погребан, той не е гроб, а дупка. Мнението на владиката е, че няма поличба в предварителното изкопаване на тези дупки.

Йордан Йорданов също подкрепи директорката на Обредния дом. Според него тя си разбира от работата и е създала организация, която е в полза на гражданите.

Васко Михайлов от "Еврорама" обяви, че ще подкрепи предложението на Арбова, защото се е убедил колко трудно се копаят гробове през зимата. Той сподели, че дъщеря му е починала през януари миналата година и е трябвало да се отложи погребението с един ден, за да се изкопае гробно място в заледената земя.

Арх. Димитър Маринов пък каза, че е разговарял със свещениците от Ботевград и те не възприемат предварителното изкопаване на гробове. Той заяви, че гробищният парк все още не е узаконен, за което обвини в безотговорност Цветанка Арбова. Маринов каза, че в скоро време ще внесе предложение в ОбС тя да бъде освободена от длъжност по тази причина.

Според общинския съветник Иван Гавалюгов проблемът е чисто организационен и се решава напълно погрешно чрез предварителното изкопаване на гробовете. Той предложи да се положат усилия в създаването на необходимата организация за осигуряването на техника на базата на писмени договорни отношения с общински и частни фирми. В случай че не може да се създаде нужната организация за своевременното осигуряване на багер от местни бизнес организации при възникване на съответната нужда, Гавaлюгов предложи да се закупи малък багер, който по преценка на общинското ръководство, както и с оглед на по-ефективното му използване,  да работи към общинска фирма ВиК , но приоритетно да се ползва за изкопаване на гробни места. 

Местните депутати от БСП и Атака подкрепиха идеята на колегата си.
Кметът заяви, че няма нищо напротив да се закупи специална техника за целта. “Ако ОбС реши да се изкопават предварително гробни места, тази стъпка е излишна” – допълни той. Първо бе подложено на гласуване предложението за предварителното изкопаване на гробовете. То бе прието от мнозинството и затова предложението на Иван Гавалюгов не бе подложено на гласуване.

14 съветника подкрепиха предложението за предварително изкопаване на гробните места. “Против” гласуваха Михаил Димитров, Цветан Коцев, който поиска дори да не се разглежда на сесията този въпрос, Христо Якимов, Цеца Христова Антон Стоянов, Петя Кочкова, арх. Димитър Маринов, Марсел Методиев, Иван Гавалюгов и Николай Наков от "Евророма".

Гробните места ще бъдат покривани с платна, за да не травматизират гражданите – бе решено още по тази точка от дневния ред.