През целия месец октомври в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” - Ботевград се провеждат различни прояви, свързани с безопасността на децата на пътя.
Класните ръководители на учениците от Іа и Іб клас – Камелия Лакова и Цветомира Пеева, инициираха занятие „Безопасният маршрут на моето дете” с прякото включване на родителите при определяне и маркиране на този маршрут върху скица, която учениците ще носят всеки ден в раниците си.
В занятието участва и шофьорът на училищния автобус. Той разясни на учениците правилата на пътниците, тяхното отговорно поведение и дисциплината, която трябва да спазват в превозното средство.
Същото занятие бе проведено с второкласниците и техните класни ръководители. Учениците се справиха отлично с още една задача – да изготвят правила, които трябва да спазват.
За всички ученици от І-ІV клас се състоя инициативата „Рисунка върху асфалт”. Тя премина под мотото ”Безопасността на пътя е живот”. Инициативата даде възможност на участниците да споделят чрез рисунки свои конкретни преживявания или да разкажат за инциденти на пътя с техни близки.
Открит урок на тема „Моят велосипед” проведе учителката Даниела Бориславова. В него участваха учениците от V-VІІ. Те демонстрираха знанията си за: устройството на велосипеда; наименованието на пътните знаци, регулиращи движението на велосипедиста; всички сигнали подавани от велосипедиста; правилното извършване на маневрите с велосипеда.


Информацията и снимките са предоставени от ОУ „Кирил и Методий” – Ботевград.