Днес общинските съветници дадоха съгласие община Ботевград да кандидатства с проект пред Министерството на инвестиционното планиране за изграждане на осем детски площадки. Площадките ще бъдат в Скравена,  Литаково, Трудовец, Гурково и по две в Новачене и Врачеш. Проектът е по програмата за благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост към МИП. Тази програма се отнася само за населени места с категория 4,5,6,7 и 8, съграсно категоризацията на населените места в Република България.