Повече от 10 години общината води преговори със собствениците на имотите зад административната сграда на бившата фирма „Родина”, които се използват за паркинг. Целта е да придобие възмездно право върху частната собственост.


Както вече сме информирали, на този етап само съветничката Цеца Христова и наследниците на Борка Христова Петкова са изразили съгласие да продадат имота си на общината.


На вчерашната сесия Общинският съвет прие пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител, със 17 гласа „за”, 5 „против” и 2 „въздържали се”. Двама съветници не участват в гласуването. Единият от тях бе Цеца Христова. Та не взе участие и в обсъждането на предложението, за да се избегне ситуация на конфликт на интереси. 


Оценката възлиза на 101 500 лева. Срещу тази сума общината ще придобие имот – част от паркинга зад „Родина”, с площ от 725 кв.м, отреден за жилищни нужди.


На въпроса на Цветан Цолов дали общината има намерение да придобие целия паркинг и водени ли са преговори с останалите собственици, кметът Георги Георгиев отвърна: „Водили сме разговори с всички, които там са си възстановили имоти, с някои от тях водим и дела. На всички сме предложили да закупим имотите. Разбира се, ние не се натискаме чак толкова, че да си мислят, че могат да правят каквото си искат с общината. Цената, която ще предложим, ако собствениците заявят желание да продават, няма да бъде нито по-ниска, нито по-висока от цената, която предлагаме на Цеца Христова.”. Кметът бе категоричен, че до отчуждаване на имотите няма да прибегне. Той подчерта, че теренът зад „Родина” трябва да продължи да съществува като паркинг. „За целта общината ще изчака решението на собствениците. Дали през този мандат, или през следващия – общината ще приключи преговорите”, каза още Георги Георгиев.