След поройния дъжд снощи са се наводнили всички помещения в читалище „Никола Ракитин” в Трудовец.  Покривът е в окаяно състояние и тече  навсякъде. Най-сериозно е положението в детския отдел на библиотеката, който на практика не може да работи. Вода тече на голямата сцена, в малкия салон  на  читалището и в другите помещения.
„Досега на покрива се правят само частични ремонти, на парче, и затова няма никакъв ефект” – заяви секретарят на читалището Ваня Иванова. Течове има при всеки дъжд, но при пороя снощи – сградата направо се е наводнила”.
Парадоксалното е, че цялата сграда е във вода, но  в тоалетните и по чешмите вода не тече от години. Водопровдната инсталация се нуждае от генерален ремонт, за който няма средства.
Заради  влагата част от  мазилката на фасадата е започнала да  пада. Преди време служителите на читалището сложили червена лента, за да не минават хора по тротоара край сградата на читалището. Лентата обаче е скъсана и има реална опасност падаща мазилка да нарани човек.
Излезлите от коритата си реки в Трудовец са наводнили дворове, мазета и приземни етажи на няколко къщи в долния край на селото.