От 22 до 25 май ще се проведе първата информационна обиколка по проект „По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара Планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013. Продуктът включва четири туристически пакета – „Религиозен туризъм”, „По следите на апостолите”, „Древни цивилизации” и „Екотуризъм” – и има за цел да популяризира Етрополе, Правец и Тетевен като единна туристическа дестинация.
В първия от серията турове, които ще бъдат осъществени във всяка една от общините-партньори, ще вземат участие автори на пътеводители, журналисти и представители на туристически форуми.

Общата стойност на проекта е: 392 572,44 лв., от които: финансиране от Европейския фонд за регионално развитие - 291 849,17 лв.; съфинансиране от държавния бюджет: - 34 335,20 лв.; задължителен финансов принос на партньорите по проекта - 17 167,60 лв.; допълнителен собствен принос на партньорите по проекта - 49 220,47 лв.

При успешна реализация на проекта се очаква: нарастване на броя на туристите и продължителността на техния престой в региона; нарастване на доходите на местното население от продажбата на новия туристически продукт и пакети; постепенно увеличаване на брой на заетите в областта на туризма; нарастване на брутния вътрешен продукт, създаван в туризма на регионално ниво; нарастване и трайно присъствие на наши и чужди туроператори и агенти в реализацията на регионалния туристически продукт.