Тол системата първо ще бъде въведена за тежко товарните превози, но постепенно ще обхване и леките автомобили.
От 2017 година Министерството на регионалното развитие планира поетапно въвеждане на GPS базирана ТОЛ система за всички пътища в страната .

Плановете са тя да замени винетките, с които сега се плаща за ползване на републиканските пътища,.
Подготовката за въвеждане на електронната ТОЛ система започва догодина, когато ще се анализират различните варианти за работа, бизнес моделът и финансирането. От министерството планират самото внедряване на системата да започне през 2016 г., а година по-късно тя да обхване тежкотоварните превозни средства (над 3.5 тона).

За лекотоварните и леките автомобили преминаването от винетки към ТОЛ такси ще стане след 2018 г.

За няколко отсечки вече се планират подобни инвестиции, но трябва да се осигури надежден измерител на трафика.