Изложбата „Какво ново в музея през 2014” ще бъде открита на 22 декември 2014 г. от 17.00 часа в залата за временни изложби на Исторически музей – Правец.
В изложбата са включени най-новите експонати, които са резултат от научно-изследователската дейност през 2014 г. на екипа на Исторически музей - Правец в направленията поминък и бит на Правешкия край през Възраждането и началото на ХХ век, колекция подаръци на Тодор Живков и направените археологически проучвания на крепостта Боровец и Пешова могила в землището на село Правешка Лъкавица.
Експозицията ще бъде на разположение на жители и гости на Община Правец до края на месец февруари 2015 г.