От две години насам общински съветници настояват общинското ръководство да разпореди привеждането на съществуващите детски площадки на територията на общината в безопасен вид, а новоизграждащите се - да бъдат съобразени с изискванията, регламентирани в Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на детските площадки. Този въпрос се дебатира на всяко заседание на общинския съвет, в дневния ред на което общината предлага да бъдат отпуснати средства за изграждане на нови места за забавление на малчуганите. Темата не бе пропусната и на общественото обсъждане на проекто-бюджета за тази година, както и на заседанието на ОбС за приемането му. Тогава общинският съветник Филип Филипов предложи в Бюджет 2015 да бъдат предвидени средства за привеждане на  детските площадки в съответствие с европейските стандарти, като се аргументира, че срокът за изпълнение на тези дейности изтича на 31 декември 2016 год. Предложението му бе взето предвид и в бюджета бе заложена сумата от 100 000 лева. От общинското ръководство уточниха, че парите са за изграждане на нови детски площадки и за обезопасяване на съществуващите. По втория въпрос обаче конкретни действия не се предприемат. А що се отнася до новоизградените детски площадки – те също крият редица опасности, за които алармираха родители.  


Всеки сигнал, който получихме, проверихме на място. Първият ни отведе на новата детска площадка на ул. „Славейков” в Ботевград. Заварихме хора от кооперацията, намираща се преди моста до бившия завод „Чавдар”,  да полагат грижи за нея. Млада жена садеше цветя около дръвчетата, а мъж поливаше тревата. Да припомним, че живеещите в кооперацията си извоюваха детската площадка. Те се противопоставиха на намерението на общината да предостави свободното зелено пространство на частно лице, което искаше да го застрои. Желанието на хората беше детската площадка да бъде изцяло затревена, за да е по- безопасна за игра на децата. Общината обаче не се съобрази с мнението им и изгради площадката така, като си знае - оформените алеи бяха асфалтирани и очертани с бордюри, опасно стърчащи над повърхността.


„Именно стърчащите ръбове на бордюрите създават предпоставки за сериозни инциденти. Затова поискахме неасфалтираните площи, върху които са поставени съоръженията за игра, да бъдат запълнени с повече пръст, за да се постигне изравняване с бордюрите. Отговориха ни, че пръста е скъпа. Но понеже се касае за безопасността на децата ни, а за нас те са най-важни, ще направим всичко възможно да решим проблема с лични средства”, каза един от живеещите в кооперацията на ул. „Славейков”.
Друг недостатък на площадката е, че съоръженията за забавление на децата са нестабилни и бързо се чупят. Една от пластмасовите люлки вече е излязла от строя, видя наш репортер. 


Същите несъвършенства – опасно стърчащи бордюри и лефтерни съоръжения, откриваме и на новоизградената детска площадка в центъра на село Врачеш. От нея липсват две люлки, а каква е причината – можем само да предполагаме. Ударопоглъщаща настилка е поставена, но само под самите съоръжения, както е на детската площадка до ротондата в Ботевград.


Детската площадка във Врачеш беше изградена по настояване на млади майки от селото. За целта общината отпусна 20 000 лева. Сумата бе гласувана от общинския съвет. По време на обсъждане на предложението, съветници напомниха, за кой ли път, че площадките трябва да бъдат съобразени с европейските стандарти,  едно от които е поставяне на ударопоглъщаща или друг вид настилка върху цялата площ, за да се осигури безопасна среда за игра на децата.  Но излиза, че и в това отношение оставаме много далеч от европейците.


В изключително лошо състояние е детската площадка в градинката при нафтопункта в Ботевград. За това също ни сигнализираха родители. Те изпратиха снимки на старите съоръжения, придружени със следния текст:  „Здравейте, пишем Ви това писмо с надежда някой да обърне внимание. Тази градинка с детска площадка се намира в центъра на града. Вижте в какво състояние е люлката! Та въпросът ни е към управниците: ТРЯБВА ЛИ НЯКОЕ ДЕТЕ ДА ПОСТРАДА ,ЧЕ ДА СЕ ОПРАВИ СЪОРЪЖЕНИЕТО ЗА ИГРА?”.
Проблемите на тази детска площадка не се изчерпват само с опасните ръждясали съоръжения. Там напълно липсва подходяща настилка, гарантираща безопасността на малчуганите, видя наш репортер. 


Новоизградената детска площадка при аптека „Здраве” пък е без ограда, което също е в нарушение на Наредба 1, касаеща тези обекти. 


При нито от една от детските площадки, които посетихме, не бе поставена указателна табела, съдържаща необходимата информация за това колко годишни деца могат да ползват съоръженията, телефон за спешни повиквания, забрана за кучета и т.н.


Сигналите, които получихме, показват, че по въпроса с детските площадки няма развитие – новите не отговарят на нормативните изисквания за безопасност, а към реконструкция на старите - не се пристъпва. Иначе местните управници се дразнят, когато общински съветници дават примери с визията на детските площадки в съседни общини. Вместо да се поучат от добрите практики, те гледат да претупат работата. А после им е криво, че някой отправя критики към тях.


Как изглеждат две от новоизградените детски площадки в Правец например – може да видите от снимковия материал, който публикуваме. Също така поместваме снимки на екологична детска площадка в малкото германско градче Руппихтерот, което се намира близо до Кьолн. Те са ни изпратени от наша съгражданка, която пише: „Изпращам тези снимки с надеждата да ги публикувате. Добре е хората да направят сравнение между детската площадка във Врачеш и тази в Руппихтерот. Градът е със също толкова жители, колкото е и ботевградското село – около 3 500. И в него, както във Врачеш, има много дърводелски цехове. Поради това дървото е основният използваем материал за направата на детските площадки тук. Средствата, вложени за изграждане на една такава детска площадка, са около 2 500 евро - една четвърт от стойността на площадката във Врачеш, изразена в лева. Подобни дървени площадки, както аз ги наричам, са изградени и на други места в Руппихтерот. Но по-важното е, че те са безопасни и същевременно красиви за разлика от тази във Врачеш, която наскоро имах възможност да видя на живо.”.