От 9 часа днес започва последното за този сезон редовно заседание на Общинския съвет. Освен основния пакет докладни, за които вече Ви информирахме, в дневния ред на сесията са включени и няколко допълнителни предложения за обсъждане и гласуване. Първото от тях е за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ботевград. С нея се предоставя възможност на децата, страдащи от детска церебрална парализа, да ползват басейна в ОУ „Васил Левски” два пъти седмицата по един час безплатно.


Второто предложение е за удължаване на срока за ликвидация на общинското дружество „Родина 75И” с 12 месеца, считано от 23 юли тази година. Със следващото се иска съгласието на ОбС за учредяване в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД безвъзмездно право на преминаване и на прокарване на отклонения от мрежи на техническата инфраструктура върху девет имота – публична общинска собственост, намиращите в местностите „Чорбаджийска круша”, „Конопище” и „Камен дол” в землището на село Новачене. Във втора точка на тази докладна общината иска съгласието на местния парламент да прехвърли възмездно на „ЧЕЗ Разпределение България” собственост върху строително-конструктивната част на мачтов трансформаторен пост, изграден в местността „Камен дол”.


Средства в размер на 46 934 лева, получени от „Интегрейтид микро-електроникс България” по договор, сключен с общината, за извършване на рекламна услуга и осигуряване на достъп до спортни съоръжения, да бъдат предоставени на Общинско предприятие „Балкан” за издръжка на издръжка на баскетболен клуб „Балкан” – мъже. Това гласи предпоследната допълнителна докладна до Общинския съвет. В нея се предлага още средствата, получени от продажба на депонираните земни и скални маси /до 100 000 куб. метра/, считано от 27 юли 2015 год., добити при изграждане на регионалното депо, също да бъдат предостави на ОП „Балкан” за издръжка на баскетболния клуб –мъже.


В последната допълнителна докладна общината иска съгласието на местния парламент за отпускане на 10 000 лева, необходими за участието но състезателките от Клуб по спортна акробатика „Балкан” – тройка момичета на възраст 11- 16 години, в европейското първенство, което ще се проведе от 23 до 29 септември в Германия. Със сумата ще бъдат покрити разходите за подготовка, екипировка, самолетни билети и пансионат, се посочва в проекта за решение.