Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, Ботевград взе участие в обявения Национален конкурс за иновативни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране – 2015 г. чрез представяне на „Кариерни услуги за ученици“. Темата разработи и представи г-жа Диана Къндева – преподавател по икономически дисциплини в гимназията, която зае и почетното 5 място от 15 представени кандидатури в сектора, съобщава пресцентърът на Регионалния инспекторат по образование.


Целта на Иновационния лагер е да вдъхнови младите хора чрез един преживян реален работен ден да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, творческа мисъл и въображение; да насърчи глобалното им предприемаческо мислене и дори да  превърнат идеите си в реалност.


Чрез участието си в Иновационния лагер учениците усвояват основни умения и компетенции по предприемачество, бизнес етика, работа в екип, финанси, счетоводство и бизнес комуникации, благодарение на което се реализират успешно на пазара на труда и продължават кариерното си развитие във висшите учебни заведения.


В резултат на показаните умения на учениците по време на състезанието, те биват забелязани от работодатели и намират по-лесно своето място на пазара на труда, продължавайки да се стремят към усъвършенстване на кариерното си развитие.
Мероприятието се финансира от ПГТМ“Христо Ботев“ – гр.Ботевград.
Конкурсът се провежда за четвърта поредна година по инициатива на Център за развитие на човешките ресурси, Фондация на Бизнеса за образованието и Job Tiger България. В него се включиха много представители на държавния, неправителствения и частния сектор.