Синдикат „Образование“ заявява, че преговорите за увеличение на учителските заплати, започнали още през месец май с писмо до Премиера Бойко Борисов на Президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов са завършени с успех. Предложението на КТ „Подкрепа“ беше 80 милиона да бъдат предоставени повече в бюджета на МОН за увеличение на заплатите на всички работещи в системата.


Заплатите на учителите ще бъдат увеличени от първи октомври 2015 година с допълнителни средства, като днес на заседание на Министерски съвет ще се приеме съответното ПМС.


Социалните партньори в системата се разбраха за промяна в Наредба 1 за работните заплати на учителите, които ще придобият следния вид:


• Начална заплата на учител и приравнени към длъжността – 600 лв.;


• Старши учител и възпитател – 625 лв.;


• Главен учител и възпитател – 660 лв.;


• Помощник директор – 700 лв.;


• Директор – 750 лв.


Така учителите ще получат 12% увеличение на работните си заплати, а тези, които са над нивата на началните учителски заплати също ще получат увеличение, като за това ще бъде използвани всички средства от 4.8% увеличението на единния разходен стандарт.


От промяната на Наредба 1 и изравняване на заплатите на всички професионални бакалаври към бакалавър/с полувисше и висше образование/, ще бъдат увеличени заплатите на над 4000 учителя.


Непедагогическия персонал, работещ в системата на образованието ще получи увеличение от  10,3% с увеличение на МРЗ. Администрътивния персонал в училищата ще получи увеличение от над 3%, освен заложеното 10% в МРЗ.


Така средното за системата увеличение ще бъде 7.6%.