Първото извънредно заседание на новоизбрания общински съвет в Община Ботевград ще се състои във  вторник – 17 ноември. Тогава ще бъдат определени съставите на постоянните комисии към него. Освен това ще бъде избрана работна група, която да направи промени в правилника за работа на местния парламент и да ги внесе за обсъждане и гласуване на едно от следващите заседание. Това съобщи председателят на ОбС Мартин Тинчев. Той каза, че до гласуване на новия правилник, Общинският съвет ще работи по стария. 
Да припомним, че съветници от опозицията в предишния ОбС многократно внасяха конкретни предложения за промени в правилника, но всеки път управляващото мнозинство гласуваше докладната да отпадне от дневния ред.