Общината иска съгласието на местния парламент за разсрочване на краткосрочния държавен дълг за 3 650 992 лева за довършване на градската пречиствателна станция за отпадни води. Срокът за погасяване на заема изтече на 25 декември 2015 година. До момента обаче общината не е погасила заема, поради което трябва да представи в Министерството на финансите Решение на Общинския съвет за разсрочване на поетия дълг, придружено с време график за неговото погасяване.
Докладната, с която общината иска съгласието на местния парламент, е включена в дневния ред на днешното редовно заседание, което започва от 17 часа.
Да припомним, че със свое решение от 2 февруари 2015 год. предишният Общински съвет даде съгласие общината да поеме краткосрочен общински дълг чрез получаване на временен безлихвен заем от държавния бюджет за финансиране на разходите по проекта за изграждане на градската пречиствателна станция за отпадни води и довеждащата инфраструктура към нея.