Всичките 28 съветници, които днес присъстваха на извънредното заседание на Общинския съвет, гласуваха „за” приемането на Бюджет 2016.
Рамката на бюджета на община Ботевград  е 19 223 000 лева. „На някои може да им се стори скромен този бюджет, но той е реален и ще бъде изпълнен. Сигурен съм, че ще бъде завишен  през годината, с оглед на проектите, които сме внесли и които ще внесем за външно финансиране. Разчитам средства да бъдат изразходвани целесъобразно и с максимална ефективност” – заяви кметът Иван Гавалюгов при представянето на проекта в пленарната зала.


На изказването на Милчо Владимиров, че община Ботевград не е имала по-постен бюджет от 15 години насам, Иван Гавалюгов репликира, че "постното понякога е по-здравословно".
От комисията по социална политика и инвестции бе направено предложение в бюджета да бъде завишена сумата, предвидена за инцидентно възникнали нужди на граждани от 10 000 на 20 000 лева. 5000 лева да бъдат предвидени за изграждане на достъпна градска среда, като за целта се намалят средствата, предвидени за летен отдих.
 Комисията предложи също   средствата, предвидени за благоустрояване на жк „Васил Левски” – 160 000 лева да се разпределят и за жк. „Саранск”.
Кметът на общината като вносител на проекта за бюджет прие напревените да бъдат отразени в бюджета и според правилника те не бяха подложени на гласуване.
Веселка Златева предложи в бюджета да бъдат заложени 3 хиляди лева за финансово подпомагане специализацията на млади лекари от Ботевград и още 3 000 лева за безплатно пътуване на учениците над 16 годишна възраст до 12-ти клас.
По предложение на Филип Филипов в средствата, предвидени за летен отдих, отпадна записа „на Черно море”.
Йордан Йорданов предложи да бъдат предвидени 50 000 лева за ремонт на кухненския блок в МБАЛ-Ботевград, който има предписание от санитарните власти и ако не извърши ремонта, болните ще останат без храна. След почти 20-минутен дебат кой капиталов разход да бъде намален за сметка на болницата, съветниците подкрепиха предложението да се намалят средствата, предвидени за паркниг до Арена Ботевград от 161 000 лева на 111 000 лева.
С гласовете на 19 съветници бе прието предложението на Георги Георгиев да се намалят средставата, предвидени за канализация на ул. „Ангел Кънчев” в Новачене от 43 000 на 12 000 лв., а разликата от 31 000 лева да се прехвълят към ремонт на мост в селото, за който са били предвидени 8 000 лева.
Заседанието на общинския съвет, посветено на приемането на Бюджет 2016, продължи час и половина.