„В и К Бебреш” ЕООД уведомява своите абонати, че във връзка с интензивното снеготопене ще се извърши профилактика на довеждащ водопровод, утаител и резервоар на вилна зона Зелин, гр.Ботевград.  Нарушено ще бъде водоподаването за цялата зона от 12.02. до 14.02.2016г.