През този месец областният управител Росица Иванова  ще се срещне с жители на общините в Софийска област. Изнесените приемни в отделните общини ще се проведат по график. Според него Росица Иванова ще бъде в Ботевград, Правец и Етрополе на 26 април. Приемните в първите две общини ще се проведат в часовия диапазон  от 11 до 13 часа в сградите  на общинските администрации.  В Етрополе приемната ще бъде организирана от 14 до 16 часа също в сградата на общинската администрация.