Кметът Иван Гавалюгов за втори път се срещна със студенти от бакалавърска програма по туризъм в МВБУ - Ботевград. Срещата се проведе вчера – 9-ти май. Тя бе осъществена по инициатива на техния научен ръководител гл. ас.  д-р Десислава Алексова в отговор на желанието на Иван Гавалюгов тези срещи да станат традиционни. 


Целта на посещението на студентите бе надграждане на предишната среща, на която кметът представи своята визия за развитие на община Ботевград и по-конкретно за развитието на туризма. Тогава основните теми, по които участниците в срещата дискутираха, бяха европейски проекти, обществени поръчки, възможностите за работа, планиране и развитие на туризма в Община Ботевград. 


При първата си среща с кмета студентите зададоха доста въпроси, свързани с облагородяване на паркови територии и кандидатстване на общината по европроекти. След първите разговори с Иван Гавалюгов, студентите изготвиха своите идейни проекти за развитие на туризма в общината и му ги представиха в резюме. По предложение на кмета развитите проектни идеи ще бъдат публикувани на сайта община Ботевград, за да могат, гражданите, които проявяват интерес, да се запознаят с тях и да изразят мнения. 


Темите на курсовите работи с проектни предложения са свързани с възможности за залесявания съвместно с общинското предприятие БКС, за изграждане на градски и крайградски територии и възстановяване на терени от сечища и пожари с помощта на Горското стопанство. Тези идеи се зародиха по време на състоялата се дискусия за горите, организирана от д-р Десислава Алексова във връзка с тяхното опазване, на която кметът Иван Гавалюгов и директорът на ДГС Ботевград Иван Степанов присъстваха като гости.  


В хода на срещата студентите споделиха с кмета Гавалюгов и други свои идеи. Една от тях бе за създаване на зони за рекреация в града. Младите хора посочиха, че в такава може да се превърне микроязовир „Мали лаг” край квартал „Васил Левски” чрез изграждане на алеи и възстановяване на съществуваща такава, рекултивиране на терени и почистване на сметища, зарибяване на язовира и развитие на риболова, изграждане на детски площадки и тематични маршрути на приказките. Друго предложение бе да се организира Празник на народната носията, който да включва и атракции, свързани с традиционните практики, като производството на бурета в с. Врачеш например. Обсъдени бяха и други възможности за развитие на селски, приключенски и екстремен туризъм на територията на общината.  


По отношение на културния туризъм студентите предложиха да бъде организиран семинар, на който да бъдат изнесени резултатите от археологическите проучвания, които се извършват в момента в района на манастира „Св Георги” в землището на Трудовец. Според младите хора, на този семинар би било добре да бъдат представени и културно-историческите маршрути в общината. Кметът Иван Гавалюгов заяви, че идеите са реалистични и добави, че организатор на събитието може да е Историческият музей в града. 


Друго предложение, което възпитаниците на МВБУ направиха, бе в Ботевград да се създаде музей на индустрията, в който по подходящ начин, разбира се, да бъдат представени производствата в нашия край. Имаше предложение бившият завод „Чавдар” да бъде представен чрез холограми и интерактивни табла, които да бъдат експонирани в специално обособено хале.


Представен бе и проект за изграждане на център за домашни и бездомни животни, съгласуван със сдружение „На ти с природата”. Кметът заяви, че е напълно съгласен с реализацията на такъв център и ще се запознае с идеята на студента. Иван Гавалюгов обясни пред младите хора, че общината е сключила договор със сдружение „Четири лапи”  и споразумение за сътрудничество с Регинален център „На ти с природата” за бъдещи съвместни действия в тази насока.