Последните два броя на местния вестник „Етрополски преглед” излязоха със зелен цвят. Докато в предишния цветна беше само „главата” /разбирай „Етрополски преглед”/, то на последния брой е цветна цялата първа страница.
Променя се вече и цялостното списване на вестника, като постепенно излиза от образа си на „Официален общински бюлетин”, в какъвто беше превърнат през последните 2-3 години.
Остава да го виждаме поне още един път на пазара, но при големината на общината и застоя, който ни е обхванал, това трудно може да се направи. Просто информацията,която ни предлага животът, не стига за повече издания на месец.
Освен това редакцията няма компютър и интернет-връзка, от където би могло да се свалят интересни за читателите материали. С тях може да се запълва, примерно, цяла страница и ще се засили търсенето.