Сградите на бившето БКС в Ботевград бяха придобити от Тодор Христов, който осъди бившето общинско дружество за неплатени сметки за гориво, което фирмата му е доставяла. Междувременно той подаде сградите на адвокат Георги Убенов. Когато община Ботевград реши да създаде общинско предприятие БКС, се оказа, че вече няма сгради и машини. Миналата седмица новият собственик на имота е изпратил писмо до кмета, в което предлага за продажба сградите. Мотивите му са, че тъй като са строени с такова предназначение, сградите е целесъобразно да се ползват от новото предприятие.


"Ако счетете, че предложението ми е разумно и е в обществен интерес, не възразявам актуалната оценка на имота да се направи от посочено от Вас вещо лице и чак тогава да водим преговори за окончателната продажна цена. Готов съм и на последващи стъпки" - заявява в писмото си Георги Убенов. Той посочва, че е готов и на разсрочено плащане. 


„С оглед на добрия тон и в знак на добра воля, се ангажирам като пълномощник на представляваните от мен лица през ЧСИ срещу "БКС" ЕООД в ликвидация да опростим на тази общинска фирма окончателните вземания, които имаме срещу нея в размер на 65 000 – 70 000 лева, за което при поискване от Ваша страна ще представя окончателна сметка на дълга от ЧСИ. По този начин не само ще облекчим финансовото състояние на тази общинска фирма в ликвидация, но и ще помогнем самата процедурата да приключи окончателно" - се казва в официалното предложение на Георги Убенов, внесено в общината.


На днешния брифинг с медиите стана ясно, че кметът Иван Гавалюгов се е запознал с предложението на адв. Убенов. В отговор на въпрос на наш репортер, Гавалюгов сподели своето становище по този въпрос. Според него общината няма необходимост от тези сгради. 


„Фирма БКС е разположена в бившите сгради на „Родина 75И”. За момента базата е добре устроена. Ако се коментира атрактивна за общината цена, бихме могли да проведем разговор. Но с оглед на огромните задължения, които имаме да плащаме, и на липсата на практическа необходимост да притежаваме тази сграда, по-скоро нямаме интерес”,  обясни Иван Гавалюгов.