За тази сряда е насрочено извънредно заседание на ОбС. Една от докладните, включени в дневния ред, е за промяна в Наредбата за определяне и администриране на услуги на територията на община Ботевград. В разпоредбите на Глава трета – Цени на услуги, неуредени със закон, предоставени от Община Ботевград” на физически и юридически лица”, се правят следните изменения и допълнения: „В чл. 55 „а” се създава нова точка 4 със следния текст: „Такса вход открит плувен басейн към спортно-тренировъчен комплекс „Ботевград” – за деца до 14-годишна възраст – 3 лв., а за всички останали лица – 5 лв.”.


Както вече сме Ви информирали, предприет е ремонт на басейна и съвсем скоро той ще отвори врати за посетители. Обектът ще се стопанисва от общинско предприятие "Балкан".