С 18 гласа „за” и 9 „въздържал се” ОбС подкрепи предложението за увеличаване числеността на персонала на ОП БКС с 24 щатни бройки: работници по ремонт и поддръжка – 13, от тях един технически ръководител, шестима общи работници и шестима шофьори и един домакин; в отдела „Чистота и благоустройство” се разкриват 10 места – за осем чистачи и двама шофьори.


При докладване на предложението, неговият вносителят – кметът Иван Гавалюгов, обясни, че кметовете на селата искат помощ от БКС за поддръжка на зелените площи в населените места, което налага да се пристъпи към увеличаване броя на работещите в общинската структура. 


„Предлагаме увеличаване на щата, за да могат да се поемат дейности и в Ботевград, и в селата. В момента общинското предприятие ползва 21 работници, наети по програма за временна заетост, която изтича през август месец. Засега няма друга програма, по която отново да наемем работници. Има една, по която кандидатствахме, но отпуснатите бройки за Ботевград са само четири. Друг важен аргумент за промяна на щата е, че към момента БКС не извършва една от основните си дейности поради недостатъчния брой работници и липса на техника, това е текущ ремонт и поддръжка на общинска собственост”, обясни Иван Гавалюгов. Той допълни, че ще започнат ремонти на тротоари и бордюри, ще започне и изграждането на рампи за хора с увреждания. Тези дейности ще бъдат възложени за изпълнение на общинското предприятие.


Присъстващите кметове на села призоваха съветниците да гласуват предложението. Кметът на Литаково Даниел Дилов подчерта, че в селата има крещяща нужда от хора,  които да поддържат зелените площи. Той информира съветниците, че с общинския кмет имат уговорка, че ще бъде изготвен график, по който работниците на БКС ще работят в селата. Дилов съобщи това в отговор на въпрос на съветничката Силвия Христова. 


Думата поиска бившата общинска съветничка Мариана Босовска, която е жител на Врачеш. Тя отправи молба към ОбС да гласуват предложението за увеличаване числеността на персонала на предприятието. „Това ще бъде едно добре решение. Практиката е доказала, че строителна бригада от пет човека е поддържала 42 км улична мрежа в селото и всичко беше на ниво. Ако работниците на БКС идват в селата, макар за няколко дни в месеца, ще има резултати. Виждаме, че тротоарите са в окаяно състояние, а тогава бяха тротоари с плочи”, каза в заключение Мариана Босовска.


Въпреки подробните разяснения и изказвания в полза на предложението за увеличаване числеността на персонала на ОП БКС, общо 9 съветници от ОББО и ГЕРБ гласуваха "въздържал се".