В и К "Бебреш" обявява свободни работни места по Трудов договор за длъжността Водопроводчик за с.Трудовец и гр.Ботевград. Кандидатите трябва да представят следните документи:


- Заявление до Управителя на В и К Бебреш;


- Автобиография;


- Копие от диплома;


- Копие от трудова книжка;


Документите ще се приемат в сградата на В и К „Бебреш“ в гр.Ботевград,  ул.”Цар Иван Шишман” 27, ет.2, стая: Управител