Новият началник на РУ Ботевград Николай Симеонов представи информацията за състоянието и разкриваемостта на престъпността на територията на Община Ботевград за периода 01.01.2016 г. – 12.12.2016 г. Той посочи, че за това време престъпленията са намалели с 5 на сто, а разкриваемостта бележи сериозен ръст спрямо същия период на миналата година. 


Николай Симеонов информира съветниците, че веднага след назначаването си на работа е провел срещи с местната власт, правораздавателните органи и ръководството на дирекция “Сигурност и обществен ред“ към общината с цел набелязване на съвместни действия за повишаване на сигурността на жителите на Община Ботевград. 


В отговор на въпроси на съветници за недоокомплектования състав на полицейското управление с необходимия брой служители, Николай Симеонов уточни, че в РУ трябва да работят 66 човека на щат, а незаетите работни места са 15.


“Ще направя всичко възможно за увеличаване състава на полицейското управление. Водя разговори и с колеги, които са от Ботевград, но работят в София, да се завърнат тук“, обясни началникът на полицията в нашия град. 


На въпрос на съветника Тихомир Найденов дали подкрепя политиката на ОДМВР за ротация на шефовете на полицейските управления за период от шест месеца, Николай Симеонов отговори: “Действително има такава политика. Тя е на Министерството на вътрешните работи и на ОДМВР и се прилага за някои управления. Няма да я коментирам. Длъжен съм да я следвам и да я спазвам.“.


По време на обсъждането на информацията кметът Иван Гавалюгов заяви, че липсата на представител на ОДМВР не е добър знак и отговорно отношение към проблемите със сигурността в Община Ботевград. 


“Влязохме в националните медии с убийства и палежи. Все пак някой трябваше да информира обществеността на какъв етап са разследванията по тези престъпления или поне да представи информация за тях, която не се счита за поверителна“, подчерта Гавалюгов.


И кметът, и предсдателят на ОбС уведомиха съветниците, че са отправили покана към директора на ОДМВР - София старши комисар Георги Григоров да присъства при разгреждането на информацията за работата на местното полицейско управление.