Общината ще купува товарен автомобил за 22 000 лв. Превозното средство ще бъде на разположение в града и селата. То ще се използва за превозване на строителни материали, отпадъци и др.
Средствата за закупуване на товарния автомобил са осигурени от собствени приходи на община Ботевград.